You are here: Home -  Verkoop Uggs Antwerpen de kosten van huisvesting voor zowel

Verkoop Uggs Antwerpen de kosten van huisvesting voor zowel

Verkoop Uggs Antwerpen

Voor moderne naties, wordt erkend als belangrijk dat ruimtelijke Ugg Australia en temporele variaties in de kosten voor vergelijkbare woning dienstverlening zorgvuldig worden gemeten. De kosten van de koop- als huurwoningen hebben een belangrijke rol te spelen in zowel de consumentenprijsindex (CPI) en het System of National Accounts (SNA). De 1993 systeem van nationale rekeningen (SNA93) specificeert dat een huurwaarde van de woningvoorraad moet worden opgenomen als onderdeel van de aggregaten voor eigen gebruik, persoonlijk inkomen, het inkomen van de eigenaren en de toegevoegde waarde voor de vastgoedsector. Toch is er weinig aandacht besteed aan een onderliggende gemeenschappelijkheid van de praktijk: de impliciete veronderstelling dat de huisvesting informatie over de kosten voor zowel huurders of eigenaar bezetters kan worden gebruikt voor de beoordeling van de bewegingen in de tijd en de ruimtelijke verschillen in de kosten van huisvesting voor zowel huurders en eigenaars, na waardoor voor verschillen met betrekking tot de betaling van belastingen en sommige lopende uitgaven, zoals verzekeringen en nutsbedrijven. Maar in Verkoop Uggs Antwerpen de echte wereld, zijn de diensten die huurders en eigenaar bewoners krijgen van hun woningen te vergelijken? Ook, zowel voor huurders en eigenaar bewoners, zijn er plaatsgebonden verschillen in de diensten die zij vanuit hun woningen af ​​te leiden? En zo ja, wat zijn de gevolgen voor de officiële statistieken maken? Dat zijn de vragen die de empirische resultaten in dit document.
0 Reacties


Spreek uw mening