You are here: Home -  Uggs Store Belgium begon te stotteren werden vergeleken bij

Uggs Store Belgium begon te stotteren werden vergeleken bij

Uggs Store Belgium

In deze prospectieve studie, 26 van de 93 kleuters met een ouderlijke geschiedenis van stotteren, die begon te stotteren werden vergeleken bij preonset en 1 jaar later met die van een gelijkaardige groep van 26 kinderen die bleven worden gezien als nonstutterers. Deze twee groepen van at-risk kinderen werden vergeleken in termen van de ontwikkeling van hun articulatorische en taalvaardigheden en in termen van de communicatieve stijl en spreken gedrag van hun moeders. Op preonset, de kinderen die begon te stotteren toonden een snellere articulatorische tempo dan degenen die vloeiend gebleven. Een jaar later, maar dit verschil was niet langer statistisch significant. De twee groepen kinderen verschilden niet Uggs Belgie Online in hun taalvaardigheid op een van deze perioden. Bovendien heeft de communicatieve stijl en spreken gedrag van de moeders van kinderen die later begonnen te stotteren niet verschilt van die van de moeders van kinderen die niet hebben vóór of na het begin van Uggs Store Belgium stotteren. Dit suggereert dat deze variabelen niet bijdragen aan het ontstaan ​​van stotteren of zijn koers.
0 Reacties


Spreek uw mening