You are here: Home -  Uggs Sale Outlet en waarschijnlijk 9 voor de diepe

Uggs Sale Outlet en waarschijnlijk 9 voor de diepe

Uggs Sale Outlet

Omdat er slechts een paar radiometrische gegevens daadwerkelijk beschikbaar Uggs Sale Outlet zijn, de chronologie van de Amudian - een-blade gedomineerde industrie van de Acheulo-Yabrudian Cultural Complex (AYCC) van de late Paleolithicum in de Levant - is nog steeds niet goed beperkt. Qesem-grot biedt de mogelijkheid om onze kennis van de chronologische positie van deze industrie, die uniek is voor de Levant te verbeteren. De Qesem Amudian dragende lagen leverde ook menselijke resten tonen verwantschap Uggs Kids Slippers met die van de moderne bevolking teruggevonden in het Midden-Paleolithicum websites van Skhul en Qafzeh. De hier gepresenteerde resultaten zijn de eerste poging om de TL en de ESR / U-serie dateringsmethoden van toepassing op deze site en deze methoden leverden resultaten die over het algemeen in overeenstemming zijn. Ze ondersteunen een tijdsinterval van-hominide dragende bezetting van de gebieden van de grot waar Amudian lithische artefacten werden teruggevonden tijdens MIS 8 en waarschijnlijk 9 voor de diepe kuil Ruimte, en tijdens MIS 8 en eventueel 7 voor het bovenste deel van de reeks (Plein K / 10 en de Oost microfauna-Bearing Area). Een oudere bezetting van de grot denkbaar op basis van twee dateringsresultaten (MIS 11).
0 Reacties


Spreek uw mening