You are here: Home -  Uggs Sale Kids matrices xj en ci kolomvectoren Het

Uggs Sale Kids matrices xj en ci kolomvectoren Het

Uggs Sale Kids

Dit document heeft betrekking op de toepassing van een grove preconditioner van algemene minimal residual (GMRES) werkwijze en gegeneraliseerde opeenvolgende (GSOR) gebruikt om lineaire stelsels die zijn afgeleid van grenzen integraalvergelijkingen over-relaxatie. Aandacht wordt beperkt tot systemen van de vorm ΣNj = 1Hijxj = ci, i Uggs Kopen In Knokke = 1,2, ..., N, waarbij HIJ matrices, xj en ci kolomvectoren. Het gehele getal geeft N het aantal domeinen en deze systemen worden opgelost door het aanpassen technieken oorspronkelijk ontwikkeld voor het oplossen van enkel-domein problemen. Deze technieken omvatten parameter matrix versnelde GMRES en GSOR in combinatie met een multiplicatieve Schwarz werkwijze voor niet-overlappende gebieden. De multiplicatieve Schwarz methode is een algemene vorm van het blok Gauss-Seidel methode en wordt de algemene multi-domain iteratieve procedure genaamd. Een nieuwe vorm van grof rooster preconditionering wordt toegepast op de convergentie afhankelijkheid bloknummers beperken. De grove preconditioner wordt verkregen uit een ruwe voorstelling van het globale stelsel vergelijkingen. Aandacht wordt beperkt thermische problemen domeinen verbonden door resistieve thermische barrières. Het effect van het verlagen en verhogen van de thermische weerstand tussen domeinen onderzocht. De grove preconditioner vereist een meer accurate weergave op interfaces met lagere thermische weerstand. Rekentijden zijn bepaald voor Uggs Sale Kids de iteratieve procedures en eliminatie technieken vermelding van de relatieve voordelen voor dit soort problemen.
0 Reacties


Spreek uw mening