You are here: Home -  Uggs Outlet Store Belgie en vergelijkt de seizoensgebonden variabiliteit van

Uggs Outlet Store Belgie en vergelijkt de seizoensgebonden variabiliteit van

Uggs Outlet Store Belgie

Dit werk beschrijft en vergelijkt de seizoensgebonden variabiliteit van toxine profielen en inhoud, geschat door LC-MS analyses, in geplukt cel van Dinophysis acuta Ehrenberg, in plankton concentreert rijk aan deze soort, en in de extracellulaire lipofiele toxines door adsorbens harsen verzameld Uggs Outlet Store Belgie tijdens de wekelijkse bemonstering in een Galicische ría (West-Iberia) van oktober 2005 tot januari 2006. Geplukt cellen van D. acuta-die een vrij stabiele OA tentoongesteld: DTX2 verhouding, dicht bij de 3: 2, Ugg Boots Brussels maar een variabele okadaates: PTX2 verhouding-toonde een 9-voudige variatie in cel toxine quota, die deels was gerelateerd aan cellulaire volume, met maximale waarden (19 u0026 nbsp; pg u0026 nbsp; cel-1) waargenomen tijdens de exponentiële afname van de bevolking. Grote verschillen in toxine profielen en inhoud werden waargenomen tussen opgepikt cellen en plankton concentraten (tot 73 u0026 nbsp; p u0026 nbsp; cel-1 in het laatste) die het duidelijkst na de bloei daling waren. Het toxine profiel van geplukte cellen was vergelijkbaar met die waargenomen in het adsorptiemiddel harsen dan de profielen van plankton concentraten. De voortdurende detectie enkele weken na het verdwijnen van Dinophysis spp. geeft aan dat deze toxines lang afgebroken kan nemen. Geconcludeerd wordt dat de analyses van geplukt-cellen zijn essentieel om de bijdrage van elke soort van Dinophysis om een ​​giftige uitbraak te bepalen. Schattingen van cellulaire toxine content van plankton concentraten kan leiden tot een aanzienlijke overschatting na Dinophysis bloeit verval te wijten aan extracellulaire toxines die volharden in de waterkolom, eventueel gebonden aan organische aggregaten en afval, en worden bewaard (u0026 gt; 0,22 u0026 nbsp; micrometer) in de filters .
0 Reacties


Spreek uw mening