You are here: Home -  Uggs Outlet Online voorspelt ontwikkeling Het gebruik van agrarische

Uggs Outlet Online voorspelt ontwikkeling Het gebruik van agrarische

Uggs Outlet Online

Consistent met de provocerende hypothese van Engerman en Sokoloff [Engermann, Stanley en Kenneth Sokoloff (1997), 'factorbeschikbaarheden, Instellingen, en differentiële Paden van Groei Onder New World Economies: A View from Economische Historici van de Verenigde Staten,' in Stephen Uggs Outlet Online Haber , ed. Hoe Latijns-Amerika Achter Fell, Stanford Californië:. Stanford University Press, Sokoloff, Kenneth L. en Stanley L. Engerman (2000), Instellingen, factorbeschikbaarheden, en paden van ontwikkeling in de Nieuwe Wereld, Journal of Economic Perspectives v14, n3, 217-32.], dit document bevestigt met data cross-country dat agrarische schenkingen voorspellen ongelijkheid en ongelijkheid voorspelt ontwikkeling. Het gebruik van agrarische gaven -met name de overvloed van Ugg Bioscoop Antwerpen de grond geschikt voor de teelt van tarwe ten opzichte van die geschikt zijn voor de teelt van suikerriet - als een instrument om ongelijkheid is deze paper aanpak van de problemen van de meting en de endogeniteit van ongelijkheid. De krant vindt ongelijkheid heeft ook invloed op andere ontwikkeling uitkomsten - instellingen en scholing -die de literatuur heeft benadrukt als mechanismen die hogere ongelijkheid verlaagt inkomen per hoofd van de bevolking. Het test de ongelijkheid hypothese voor de ontwikkeling, institutionele kwaliteit en scholing tegen andere recente hypothesen in de literatuur. Terwijl het vinden van enig bewijs consistent met andere ontwikkeling fundamentals, het papier vindt grote ongelijkheid tot een groot en statistisch significante belemmering voor de welvaart, goede kwaliteit instellingen, en de hoge scholing onafhankelijk zijn.
0 Reacties


Spreek uw mening