You are here: Home -  Uggs Outlet Nl van stabiele isotopen heeft belangrijke inzichten

Uggs Outlet Nl van stabiele isotopen heeft belangrijke inzichten

Uggs Outlet Nl

Microphytobenthic gemeenschappen zijn belangrijk voor de primaire productie in intertidale mariene sedimenten. Extracellulaire polymere stoffen (EPS), omvattende polysacchariden en eiwitten spelen een belangrijke rol in de structuur en werking van microphytobenthic biofilms en laat interacties tussen benthische microalgen en de bijbehorende heterotrofe bacteriën. Het gebruik van stabiele isotopen heeft belangrijke inzichten opgeleverd in de werking van deze microbiële ecosystemen. Tot voor kort, gaschromatografie-isotoop-ratio massaspectrometrie (GC / IRMS) was de belangrijkste methode om verbinding specifieke stabiele isotopen analyse in deze studies. Vloeistofchromatografie gekoppeld aan IRMS (LC / IRMS) is een recent ontwikkelde techniek Ugg Belgie die de reeks verbindingen die kunnen worden gericht verbreedt, in het bijzonder zodat de analyse van 13C in niet-vluchtige, in Uggs Outlet Nl water oplosbare organische verbindingen, zoals koolhydraten en aminozuren . In dit artikel geven we een overzicht van de mogelijkheden en beperkingen van de LC / IRMS techniek om stofwisselingsprocessen in microphytobenthic biofilms bestaande uit voornamelijk diatomeeën bestuderen. Bij een eerste in-situ labeling experiment tonen wij dat de biosynthese van koolhydraten en aminozuren in EPS en totaal koolhydraten en aminozuren pools kunnen worden bepaald door LC / IRMS. Water extraheerbare EPS werden die voornamelijk uit koolhydraten, terwijl aminozuren speelde een kleine rol, zowel in termen van inhoud en productie. Met LC / IRMS, kunnen we de biosynthese van metabolieten kwantificeren en derhalve te ontrafelen in detail de metabole routes van de overdracht van koolstof uit de diatomeeën via EPS naar de bacteriën.
0 Reacties


Spreek uw mening