You are here: Home -  Uggs Outlet Nederland resulterende vloeistof werd van een precipitaat

Uggs Outlet Nederland resulterende vloeistof werd van een precipitaat

Uggs Outlet Nederland

Verklaring van het probleem. Het gebruik van amalgaamvullingen als een directe restauratiemateriaal is een onderwerp van controverse voor vele jaren. De mogelijke veiligheid van amalgaam is ondervraagd door lekkage van elementen zoals kwik, koper, tin en zilver. Doel. Deze studie evalueerde de elementaire uitloging van Tytin amalgaamvullingen geplaatst in gedemineraliseerd water gedurende 2 maanden. Zowel kwikdamp en elementaire (zilver, koper, tin en kwik) analyses werden uitgevoerd. Materiaal en methoden. Twee capsules Tytin amalgaam werd getritureerd (een voor de neerslag en vloeibare analyse, en de andere voor Uggs Outlet Nederland de kwikdamp analyse) en opgeslagen in een polypropyleen buis met 10 ml gedeïoniseerd water gedurende 60 dagen bij kamertemperatuur geroerd. Het amalgaam pellet werd vervolgens verwijderd en gespoeld met gedeïoniseerd water. De resulterende vloeistof werd van een Uggs Usa precipitaat, en 2 afzonderlijke analyses werden uitgevoerd: een op de vloeistof zonder neerslag en een ter precipitaat. Elementaire analyse voor koper (Cu), tin (Sn), kwik (Hg) en zilver (Ag) werden bepaald door inductief gekoppelde plasma-emissie-spectroscopie met een Perkin-Elmer P2000 spectrometer. Kwikdamp analyses werden dagelijks uitgevoerd gedurende 60 dagen met een Jerome 431-X damp analyser. Resultaten. De maximale hoeveelheid koper (80 ug), zilver (2,6 ug), kwik (15 pg) en tin (550 ug) werd gevonden in het precipitaat. De maximale hoeveelheid kwikdamp vrij was 67 ug / m3 / d. Conclusie. Onder de voorwaarden van deze in vitro onderzoek, was er een significante hoeveelheid elementair uitloging en kwikdamp vrijlating uit de Tytin amalgaam gedurende een periode van 60 dagen. (J Prosthet Dent 2001; 85: 409-12.)
0 Reacties


Spreek uw mening