You are here: Home -  Uggs Outlet Italiaanse klaslokalen en meer dan 4000

Uggs Outlet Italiaanse klaslokalen en meer dan 4000

Uggs Outlet

De beoordeling van matige thermische omgevingen voorzien HVAC systeem wordt meestal uitgevoerd door middel van de PMV en Uggs Outlet PPD indices uitgevoerd. De betrouwbaarheid van de PMV te voorspellen de thermische sensatie in niet-airconditioning omgevingen is bekritiseerd in het verleden. Bijzonder Fanger zelf gaten hebben in de verwachtingen tussen mensen niet gebruikt om geconditioneerde omgeving en mensen vroeger bezet, voorgesteld om het gebruik van PMV ook in niet-airconditioning omgevingen verbreden door middel van een verwachting factor. Deze factor, vermenigvuldigd met de PMV waarde, retourneert een gecorrigeerde stem dat houdt rekening met het verschil in levensverwachting van de bewoners van niet-airconditioning environments.In deze paper een expectancy factor waarde voor het mediterrane klimaat wordt voorgesteld. Deze waarde is verkregen door het uitvoeren van een gecombineerde subjectief en objectief onderzoek op ongeveer 200 Italiaanse klaslokalen en meer dan 4000 studenten, zowel in de winter als in de zomer seizoen. Alle onderzochte schoolgebouwen waren niet voorzien van airconditioning en ventilatie door te openen ramen. De subjectieve onderzoek is uitgevoerd door middel van een speciale vragenlijst ook een directe vraag over de aanvaardbaarheid met de overeenkomst tussen de percentages van ontevreden overeenstemming met de stemmen toegewezen aan Uggs Sale de thermische omgeving en de aanvaardbaarheid te controleren uitgevoerd. Verkregen resultaten lijken vergelijkbare verdelingen met slechts een lichte overschatting (15% over) van het percentage ontevreden onder neutrale omstandigheden aangeven.
0 Reacties


Spreek uw mening