You are here: Home -  Uggs Online Bestellen van algen en biomassa was het

Uggs Online Bestellen van algen en biomassa was het

Uggs Online Bestellen

Massaproductie van microalgen is momenteel beperkt door de bestaande bebouwing strategieën, die sterk afhankelijk zijn van open teeltsystemen. Toenemende lipide productie in deze systemen, terwijl het minimaliseren van de invasie van niet-doelsoorten u0026 nbsp; algen (concurrenten) en grazers (roofdieren) zal de economische levensvatbaarheid van algen biobrandstof te verbeteren. In deze studie, manipuleren we basismilieukwaliteitsnormen parameter, zoutgehalte, de groei van algen en beperken binnendringende organismen bevorderen. We controleren de groei van mariene microalg Nannochloropsis salina en invasie van algen concurrenten en roofdieren in de open culturen gegroeid Uggs Online Bestellen op verschillende zoutgehaltes variërend van brakke tot zoute. De groei van algen en biomassa was het grootst bij zoutgehaltes van 22 en 34 PSU, terwijl de dichtheid van binnenvallende organismen was het laagst bij 22 PSU. Om te bepalen of lipide-accumulatie kan worden gemaximaliseerd door het zoutgehalte stress, we groeiden N. zoutmeer op 22 PSU, totdat de bevolking waren bij stationaire fase en vervolgens verhoogd zoutgehalte tot 34, 46, en 58 PSU. Gravimetrisch bepaald vetgehalte aanzienlijk toegenomen bij deze hogere zoutgehaltes, en was het hoogst op 34 PSU (36% droge tissue massa). Analyse van Folch onttrekt door FT-ICR massaspectrometrie toonde een monotone toename van triglyceride gehalte en verminderde membraan Uggs Online Bestellen Sale vetgehalte met een verhoogd zoutgehalte. Samen, dit werk toont een ecologische benadering van de huidige beperkingen van de teelt strategieën te overwinnen.
0 Reacties


Spreek uw mening