You are here: Home -  Uggs New York Duur van de symptomen van astma

Uggs New York Duur van de symptomen van astma

Uggs New York

We evalueerden astmacontrole en medicijngebruik 5 jaar na introductie van een inhalatie corticosteroïd (budesonide via Turbuhaler®) bij 462 patiënten met persisterende astma en de symptomen van verschillende duur. Een vroege behandelingsgroep met symptomen u0026 lt, 2 jaar (groep A) vergeleken met een vertraagde behandelingsgroep (groep B) (mediane duur 5 jaar en 3 maanden). De meeste patiënten kregen budesonide 400 u0026 nbsp; ug tweemaal daags als de initiële dosis. Wij rapporteren 5 jaar follow-up gegevens van 404 patiënten (groep A n = 253; groep B n = 151) en op een paar meer patiënten na een behandeling van 6 maanden, 1 jaar en 3 jaar. Op 5 jaar de gemiddelde onderhoudsdoses van budesonide waren 412 u0026 nbsp; gg (A) en 825 u0026 nbsp; gg (B) respectievelijk (P u0026 lt; 0,001). Toch behandeldoelen (normale longfunctie, normale uitoefening tolerantie, minimaal gebruik van reliever medicatie, geen astma-exacerbaties) waren allemaal statistisch significant vaker bereikt in groep A. Op 5 jaar groep B-patiënten ook Uggs New York significant meer extra gebruikte astmamedicatie, bv geïnhaleerde langwerkende β2-agonisten met 64% tegen 6% in groep A in groep A 43 patiënten (17%) hadden kunnen budesonide behandeling te stoppen vergeleken met vijf patiënten (3%) in groep B. Een subgroep van groep B-patiënten met een hoger gemiddelde baseline FEV1 waarden dan groep A toonde toch beduidend slechtere respons. Geen aan de behandeling gerelateerde ernstige bijwerkingen werden gemeld. Budesonide werd goed verdragen door zowel groups.Conclusion: Duur van de symptomen van astma bij het starten van een behandeling met een inhalatiecorticosteroïd is een belangrijke determinant voor de Ugg Belgie Verkooppunten respons. Vroege behandeling geeft significant betere luchtwegen functie en astma controle dan vertraagde behandeling en tegen lagere onderhoudskosten doses.
0 Reacties


Spreek uw mening