You are here: Home -  Uggs Kopen In Brugge en ontwijkende en Schizoïde persoonlijkheidsstoornissen Degenen

Uggs Kopen In Brugge en ontwijkende en Schizoïde persoonlijkheidsstoornissen Degenen

Uggs Kopen In Brugge

Drie verschillende groepen van de therapie vertrekkers en huidige bewoners (totaal n = 80) uit Dovegate Gevangenis's Therapeutische Gemeenschap (TC) werden vergeleken op verschillende demografische, criminogene en psychometrische eigenschappen. Statistisch significante bevindingen onderscheiden de leaver groepen van de Uggs Kopen In Brugge huidige bewoners en gedifferentieerd tussen type vertrekkers. Die verlaters beoordeeld als ongeschikt voor therapie werden gekenmerkt door hoge scores van Psychopathie, neuroticisme, criminaliteit, verslaving, Venturesomeness, en ontwijkende en Schizoïde Uggs Outlet Online persoonlijkheidsstoornissen. Degenen verlaters die had gekozen om de TC vertrekken waren meer kans op een seksuele index misdrijf, significante scores op de Multiphasic Seks Inventarisatie en Paranoid en depressieve persoonlijkheidsstoornissen hebben. Logistische regressie-analyse bevestigde dat bepaalde persoonlijkheidsstoornissen waren voorspellend voor therapie leaver lidmaatschap van een groep. Paranoïde persoonlijkheidsstoornis werd geïdentificeerd als een voorspeller van alle soorten drop-out. Deze bevindingen geven een psychologisch profiel van de verschillende cliënten die gevangenis therapeutische gemeenschap hebben verlaten en kan worden gebruikt ter ondersteuning en selectie en beoordelingspraktijken informeren.
0 Reacties


Spreek uw mening