You are here: Home -  Uggs Kopen index SSI overhang ratio OHR minimale

Uggs Kopen index SSI overhang ratio OHR minimale

Uggs Kopen

Seismische risico-evaluatie van gewapend betonnen gebouwen dient aandacht van seismisch risico, kwetsbaarheid gebouw en gevolgen van het niet. Verschillende statistische methoden worden voorgesteld om kwetsbare gebouwen voor retrofit prioritering onderscheiden. Deze paper gebruikt gemeld seismische geïnduceerde schade data en geïllustreerd acht verschillende statistische schade classificatie technieken, naïeve Bayes, k-naaste buren (KNN), Fisher's Discriminantanalyse (FLDA), partiële kleinste kwadraten discriminantanalyse (PLSDA), meerlaagse perceptron neurale netwerken (MLP-NN), classificatie boom (CT), ondersteunen Vector Machines (SVM), en Random Forest (RF). Zes gebouw prestaties modifiers Uggs Jimmy Choo Nederland werden beschouwd in deze studie voor de schade classificatie: aantal verhalen boven het maaiveld (N), soft verhaal index (SSI), overhang ratio (OHR), minimale genormaliseerde laterale stijfheid index (MNLSTFI), minimale genormaliseerde laterale kracht index (MNLSI) en genormaliseerd redundantie score (NRS). De resultaten demonstreren de haalbaarheid en doeltreffendheid van de gekozen statistische benaderingen om de schade van betonnen gebouwen Uggs Kopen classificeren.
0 Reacties


Spreek uw mening