You are here: Home -  Uggs Kids Slippers traditionele opvattingen over het opvoeden van

Uggs Kids Slippers traditionele opvattingen over het opvoeden van

Uggs Kids Slippers

De vormen van niet-moeders kind zorg door meer dan 1000 Amerikaanse kinderen kregen werden onderzocht vanaf de geboorte tot 54 maanden en die verband houden met familie selectie factoren en Uggs Winkel Knokke kind uitkomsten. Individuele kinderen de neiging om een ​​verscheidenheid van verschillende vormen van zorg en niet de ervaring om te passen in duidelijke patronen van zowel stabiele soorten zorg of progressieve bewegingspatronen van minder gestructureerde om meer gestructureerde zorg-instellingen. Over de gehele steekproef echter uur in het centrum van de zorg Uggs Kids Slippers waren hoger in de voorschoolse periode dan eerder, terwijl uur in relatieve zorg bleef stabiel en uren in de kinderopvang huizen gedaald. Moeders die single, die met meer onderwijs en minder traditionele opvattingen over het opvoeden van kinderen, en gezinnen met hogere inkomens en minder kinderen in het huishouden werden meer kans om meer uren centrum zorg dan andere gezinnen gebruik waren; alleenstaande moeders en mensen met minder kinderen ook meer uren zorg in de kinderopvang huizen. Minderheid gezinnen, mensen met een laag inkomen, en moeders met een lagere opleiding en minder kinderen gebruikt meer uren van relatieve zorg. Met familie selectie factoren en de kwaliteit van de kinderopvang geregeld, waren slechts een paar uur in het centrum van de zorg over de periode 3-54 maanden met betrekking tot kind uitkomsten. Kinderen die meer centrumzorg ervaren werden gemeld door zorgverleners op 54 maanden iets hoger externaliserend gedragsprobleem scoort dan andere kinderen hebben, hoewel deze scores waren niet in de klinische of at-risk bereik. Centrumzorg uur waren ook gerelateerd aan cognitieve en taal uitkomsten, met meer uren in de kindertijd geassocieerd met een lagere preacademic testscores en meer uren in de peuter periode met hogere taal scores.
0 Reacties


Spreek uw mening