You are here: Home -  Uggs Kids Antwerpen De vergassing proeven werden uitgevoerd door

Uggs Kids Antwerpen De vergassing proeven werden uitgevoerd door

Uggs Kids Antwerpen

De niet-isotherme thermogravimetrische methode (TGA) werd op een bitumineuze kool (PT), twee soorten biomassa, kastanje residuen (CH) en olijfpitten (OS) en kolen biomassa combineert om hun thermische reactiviteit onder stoom onderzoeken . Brandstof tekens werden verkregen door pyrolyse in een vast-bed reactor bij een uiteindelijke temperatuur van 1373 u0026 nbsp; K 30 u0026 nbsp; min. De vergassing proeven werden uitgevoerd door thermogravimetrische analyse van kamertemperatuur tot 1373 u0026 nbsp uitgevoerd; K bij verwarmingssnelheden van 5, 10 en 15 u0026 nbsp; K u0026 nbsp; min-1. Na mengen werden geen significante interacties waargenomen tussen PT en CH tijdens gelijktijdige vergassing, terwijl afwijkingen van het additief gedrag waargenomen in de PT-OS mengsel. Voor de twee kolen-biomassa mengsels, de vergassingsgedrag leek Uggs Outlet Online op die van de afzonderlijke steenkool, aangezien deze component vormde het grotere aandeel van het mengsel. De temperatuur-geprogrammeerde reactie (TPR) techniek werd op drie verschillende opwarmsnelheden om niet-katalytische gas-vast reacties te analyseren. Drie n-de orde representatieve gas-solids, de volumetrische model (VM), de korrel model (GM) en de willekeurige poriën model (RPM) werden toegepast om het reactieve gedrag van de tekens beschrijven tijdens stoomvergassing. Van deze modellen werden de Uggs Kids Antwerpen kinetische parameters bepaald. Het beste model voor het beschrijven van de reactiviteit van de PT, PT-CH en PT-OS monsters bedroeg de RPM model. VM was het model dat het beste gemonteerd op de CH steekproef, terwijl geen van de modellen waren geschikt voor de OS monster.
0 Reacties


Spreek uw mening