You are here: Home -  Uggs Brussels als een alternatieve dieselmotor brandstof is

Uggs Brussels als een alternatieve dieselmotor brandstof is

Uggs Brussels

Een experimentele evaluatie van het gebruik van jojoba olie als een alternatieve dieselmotor brandstof is uitgevoerd in het huidige werk. Metingen van jojobaolie chemische en fysische eigenschappen Uggs Brussels hebben aangegeven een goede mogelijkheden voor het gebruik jojobaolie als alternatieve dieselmotor brandstof. Mengen van jojoba olie met gasolie is aangetoond dat een effectieve methode om motor problemen in verband met de hoge viscositeit van jojobaolie verminderen. Experimentele metingen van verschillende prestaties parameters van een enkele cilinder, atmosferische, direct ingespoten, zijn dieselmotor werd uitgevoerd met behulp van gasolie en mengsels van gasolie met jojoba-olie. Metingen van de prestaties van de motor parameters bij verschillende belasting over het toerentalbereik hebben veelal aangegeven een verwaarloosbaar verlies van motorvermogen, een lichte stijging van de rem specifieke brandstofverbruik en een vermindering van de motor NOx- en roetuitstoot met behulp van mengsels van jojoba olie met gasolie Ugg Australia New York als in vergelijking met gasolie. Het verlagen het roetemissie waargenomen toeneemt met de toename van jojobaolie percentage in het brandstofmengsel.
0 Reacties


Spreek uw mening