You are here: Home -  Uggs Boots Belgium risico voor het ontwikkelen van meer

Uggs Boots Belgium risico voor het ontwikkelen van meer

Uggs Boots Belgium

Jonge kinderen met probleemgedrag in de klas lopen het risico voor het ontwikkelen van meer conflictueus en minder nauwe banden met hun leraren. Twee studies in de kleuterschool (N u0026 nbsp; = u0026 nbsp; 3798; N u0026 nbsp; = u0026 nbsp; 237) licht werpen op een aantal aspecten van het klasklimaat dat dit Uggs Boots Belgium risico voor relationele problemen kunnen modereren. De resultaten toonden aan problematische klas composities, in termen van hoge gemiddelde niveau van internaliserend of externaliserend gedrag, om het risico voor leerkrachten om meer conflictueuze relaties met kinderen tonen externaliserende gedragsproblemen vormen verergeren. Daarnaast waargenomen emotionele ondersteuning van de leerkrachten werd gevonden beschermend voor de Ugg Shop Brussels relationele functioneren van kinderen in gevaar te wijten aan onaangepast gedrag. Specifiek, met emotioneel ondersteunende leerkrachten, kinderen die bloot internaliserend of externaliserend gedrag worden niet meer in gevaar voor respectievelijk het ontwikkelen van minder dicht of meer conflictueuze relaties met hun leraren. Praktische implicaties en beperkingen van de studies worden gerapporteerd en suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek.
0 Reacties


Spreek uw mening