You are here: Home -  Uggs Belgium processen en 2 statistische inferentie methoden voor

Uggs Belgium processen en 2 statistische inferentie methoden voor

Uggs Belgium

Een moleculaire machine of een macromolecuul of een macromoleculair complex. Ondanks de opvallende oppervlakkige overeenkomsten tussen deze natuurlijke nano en hun synthetische macroscopische schaal, zijn er belangrijke verschillen. Moleculaire machines in een levende cel te bedienen stochastisch in een isotherme omgeving ver van thermodynamisch evenwicht. In deze mini-review presenteren we een catalogus van de moleculaire machines en een inventarisatie van de essentiële toolbox voor het theoretisch modelleren van deze machines. De tool kits bevatten 1), niet-evenwichts statistische fysica technieken voor het modelleren van machines en machine-aangedreven processen; en 2), statistische-inferentie methoden voor reverse engineering van een functionele machine uit de empirische gegevens. De cel wordt vaak vergeleken met een microfactory waarin de machines worden georganiseerd modulair; elke module bestaat uit sterk gekoppelde meerdere machines, maar verschillende modules interactie zwak met elkaar. Dit microfactory heeft zijn eigen geautomatiseerde supply chain en leveringssysteem. Aangemoedigd door het succes behaald in het modelleren van individuele moleculaire machines, pleiten wij voor de integratie van deze modellen in de nabije toekomst naar modellen van functionele modules te ontwikkelen. Een systeem-level beschrijving van de cel Uggs Belgium vanuit het perspectief van moleculaire machines Ugg Store Brugge (de mechanome) is waarschijnlijk ontstaan ​​uit verdere integraties dat we hier voor ogen.
0 Reacties


Spreek uw mening