You are here: Home -  Uggs Belgie Online prematuur 33 37 weken en de term

Uggs Belgie Online prematuur 33 37 weken en de term

Uggs Belgie Online

Doelstelling: Interpregnancy intervallen geassocieerd met het risico laag geboortegewicht (LBW) zuigelingen, maar de associatie tussen interpregnancy interval en prematuriteit onbekend. Ons doel was om te bepalen of interpregnancy intervallen werden geassocieerd met het risico op premature baby's en naar de mate van risico volgens interpregnancy interval.Methods definiëren: We analyseerden 289.842 singleton baby's van parous Mexicaanse oorsprong Spaanse en niet-Spaanse Uggs Belgie Winkels blanke vrouwen in de Verenigde Staten, die in dezelfde provincie gewoond en geleverd tussen 1 januari 1991 en 30 september 1991. Interpregnancy interval werd gedefinieerd als het aantal maanden tussen de vorige live-geboorte en conceptie van de index zwangerschap. Multivariate logistische regressie-analyse werd gebruikt voor het schatten odds ratio's en 95% betrouwbaarheidsintervallen voor het risico van interpregnancy interval op zeer premature (23-32 weken), matig prematuur (33-37 weken), en de term zwangerschap (38-42 weken). Resultaten: Bijna 37% van de vrouwen had interpregnancy tussenpozen van minder dan 18 maanden, 45,5% van de vrouwen had een interval van 18-59 maanden, en 17,6% van de vrouwen had intervallen meer dan 59 maanden. Na correctie voor verstorende variabelen, vrouwen met tussenpozen van minder dan 18 maanden waren 14-47% meer kans om zeer premature en matig premature baby's dan vrouwen met een interval van 18-59 maanden. Vrouwen met intervallen van meer dan 59 maanden waren 12-45% meer kans om Uggs Belgie Online zeer premature en matig premature baby's dan vrouwen met een interval van 18-59 months.Conclusion hebben: Vrouwen met interpregnancy intervallen 18-59 maanden had het laagste risico van zeer premature en matig te vroeg geboren baby's. Verder onderzoek is nodig om de mechanismen waardoor interpregnancy interval invloeden zwangerschapsresultaat definiëren.
0 Reacties


Spreek uw mening