You are here: Home -  Uggs Belgie een melkstal met deze kwart melkinstallaties

Uggs Belgie een melkstal met deze kwart melkinstallaties

Uggs Belgie

Het ontwerp van een melkstal met speciale functies voor monitoring en controle wordt beschreven. Het verwijderen van de melk proces per kwartaal wordt beschreven. De melkstal is uitgerust met vier melk containers, waarvan het bevorderen van gewicht werd definitief vastgelegd. De gegevens werden online omgezet in melk debiet profielen voor elk kwartaal. Kwartaal melkstroom profielen werden geanalyseerd en vertaald in variabelen zoals melkgift en melkduur voor het hele melken of voor de toename, steady state, dalende en overmelken fasen. Deze variabelen werden Uggs Outlet Store Belgie gebruikt om het effect van de technische melkmachine instellingen (pulsatie of melkvacuüm, pulsatiesnelheid of ratio en onthechting niveau) op kwartiermelkduur prestaties te testen. Ook de effecten van de factoren kwart positie en melktijd onderzocht. Een experiment met drie melkvacuüm niveaus, in een melkstal met deze Uggs Belgie kwart melkinstallaties uitgevoerd wordt beschreven. Significante effecten van vacuüm niveau, kwart positie en de tijd van het melken op de melkgift en het melken van de duur in de gedefinieerde uitmelken fasen werden getoond. Bovendien zijn de effecten verschilden significant tussen koeien en quarters.The studie toont duidelijke verschillen in melkstroom profielen per kwartaal. Voor een optimale melken het melkproces controle deze verschillen moeten anticiperen en de informatie te gebruiken voor een efficiëntere melken en de bescherming van speen en uiergezondheid.
0 Reacties


Spreek uw mening