You are here: Home -  Ugg Winkel Brugge zijn nog grotendeels onbekend De aanwezigheid

Ugg Winkel Brugge zijn nog grotendeels onbekend De aanwezigheid

Ugg Winkel Brugge

Het expressiepatroon van Onecut genen in het centrale en perifere zenuwstelsel is sterk geconserveerd in ongewervelden en Ugg Winkel Brugge gewervelden maar de regulerende netwerken waarin ze betrokken zijn nog grotendeels onbekend. De aanwezigheid van drie genkopieën in gewervelde dieren is gebleken dat de functionele rol van de Onecut genen in de lever, pancreas en sommige populaties van motorneuronen. Urochordates hebben slechts één Onecut gen en zijn de dichtste levende verwanten van de gewervelde dieren en vormen dus een goed model systeem om haar regelgevende netwerk en betrokkenheid te begrijpen in nerveuze formatie systeem. Om Onecut genetische cascade definiëren we uitgebreid gekarakteriseerd de Onecut stroomopwaartse Uggs Online Bestellen cis-regulerende DNA in de ascidian Ciona intestinalis. Elektroporatie experimenten met een 2,5 u0026 nbsp; kb genomisch fragment en een serie van deletie constructen die een klein gebied van 262 u0026 nbsp; bp kunnen de meeste Onecut expressieprofiel reproduceren tijdens de embryonale ontwikkeling. Verdere analyses, zowel bioinformatic en in vivo met behulp van voorbijgaande transgenen, mag de identificatie van transcriptiefactoren verantwoordelijk voor Onecut endogene expressie. Wij bewijzen dat Neurogenine een directe activator van Onecut en dat een zelfregulerende lus verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn expressie. Verder is het voor het eerst stellen we het bestaan ​​van een directe verbinding tussen Neurogenine, Onecut en Rx transcriptiefactoren in fotoreceptorcel formatie.
0 Reacties


Spreek uw mening