You are here: Home -  Ugg Stores Belgium konijn werden gebruikt in auditieve en

Ugg Stores Belgium konijn werden gebruikt in auditieve en

Ugg Stores Belgium

Vorige lexicale beslissing studies melding van een verwerking voordeel voor woorden met meerdere betekenissen (dat wil zeggen, de 'dubbelzinnigheid voordeel 'effect). Deze studie geeft verder de bron van dit voordeel door te tonen Nep Uggs dat het gebaseerd is op de mate van betekenis verwantschap van ambigue woorden. Vier soorten dubbelzinnige woorden, evenwichtige gelijknamige (bijvoorbeeld 'panel'), ongebalanceerde Ugg Stores Belgium gelijknamige (bijvoorbeeld 'poort'), figuurlijk polyseme (bijvoorbeeld 'lip'), en metonymically polyseme (bijvoorbeeld 'konijn'), werden gebruikt in auditieve en visuele eenvoudige lexicale beslissing experimenten. Het bleek dat ambigue woorden met meerdere gerelateerde betekenissen (dwz polyseme woorden) sneller dan gematcht ondubbelzinnige stuurwoorden verwerkt, terwijl ambigue woorden met meerdere betekenissen verbonden (dwz gelijknamige woorden) geen dergelijk voordeel vertonen. Daarnaast wordt er een onderscheid binnen polysemie (in metafoor en metonymie) experimenteel aangetoond. Deze resultaten vragen om een ​​herijking van modellen van woordherkenning, zodat het voordeel gevonden voor polyseme, maar niet gelijkluidend zijn, kunnen woorden worden ondergebracht.
0 Reacties


Spreek uw mening