You are here: Home -  Ugg Store Belgium om het gedrag van de ontbinding microbiële

Ugg Store Belgium om het gedrag van de ontbinding microbiële

Ugg Store Belgium

Traditionele modellen van organische stof (SOM) decompositie zijn alle gebaseerd op eerste orde kinetiek waarin de afbraaksnelheid van een bepaalde C pool is evenredig aan de grootte van het zwembad en een eenvoudige ontleding constante (dC Ugg Shoes Brussels / dt = kC). In feite is SOM afbraak gekatalyseerd door extracellulaire enzymen die worden geproduceerd door micro-organismen. We bouwden een eenvoudig theoretisch model om het gedrag van de ontbinding-microbiële groei systeem staand als de fundamentele kinetische aanname wordt gewijzigd van eerste Ugg Store Belgium orde kinetiek te exoenzymes gekatalyseerde ontleding (dC / dt = kc x Enzymes). Een analyse van de enzymkinetiek gebleken dat er een mechanisme om een ​​niet-lineaire respons van afbraaksnelheden concentratie, de meest waarschijnlijke concurrentie voor enzym bindt vaste substraten zoals voorspeld door Langmuir isotherm theorie enzym zijn. Deze niet-lineariteit induceert ook C beperking, ongeacht de potentiële aanbod van C. De gekoppelde C en N versie van het model bleek dat de werkelijke polymeerdegradatie en microbiële gebruik van de vrijgemaakte monomeren kan worden losgekoppeld, en dat het vereist relatief weinig N handhaven van de maximale snelheid van afbraak, ongeacht de microbiële biomassa vermogen om de afbraakproducten gebruiken. In dit model, het toevoegen van een puls van C een N beperkte verhoogt de ademhaling, terwijl het toevoegen van N feite afneemt ademhaling (zoals C worden doorgestuurd uit afval ademhaling microbiële groei). Gedurende vele jaren hebben onderzoekers beweerd dat het ontbreken van een respiratoire reactie van bodemmicroben toegevoegde N aangeeft dat ze niet N beperkt. Dit model suggereert dat de conclusie kan verkeerd zijn. Terwijl de totale C stroom kan worden beperkt door de werking van het exoenzyme systeem, kunnen de eigenlijke microbiële groei N beperkt.
0 Reacties


Spreek uw mening