You are here: Home -  Ugg Sale goede compatibiliteit in verschillende polymeer toepassingen

Ugg Sale goede compatibiliteit in verschillende polymeer toepassingen

Ugg Sale

Het gebruik van natuurlijke weekmakers met een lage toxiciteit en goede compatibiliteit in verschillende polymeer toepassingen is aantrekkelijker geworden. In deze studie werd een natuurlijke weekmaker in het laboratorium gesynthetiseerd door verestering van rijst vetzuren en polyolen. Het verkregen product werd toegevoegd aan PVC en natuurlijke rubber latex films (5% w / w). Mechanische eigenschappen van de films en testen van migratie en exudatie van de weekmaker, werden uitgevoerd om de Uggs Outlet doeltreffendheid van plastificatie evalueren. Optische microscopie (OM), röntgendiffractie (XRD), Fourier transformatie infrarood spectroscopie (FTIR), thermogravimetrische analyse (TGA) en differentiële scanning calorimetrie (DSC) gebruikt om de verstoorde en geplasticeerde polymeer te karakteriseren. Mechanische testen gaven aan dat de toevoeging van de natuurlijke weekmaker resulteerde in een toename van de rek bij breuk en een daaruit voortvloeiende afname van de treksterkte van de Ugg Sale film. De plastificerende effect geïnduceerd door de natuurlijke weekmaker werd ook bevestigd door een glasovergangstemperatuur (Tg) verschuiving naar lagere temperaturen in het weekgemaakte films.
0 Reacties


Spreek uw mening