You are here: Home -  Ugg Outlet Belgie die verantwoordelijk zijn voor dit negatieve

Ugg Outlet Belgie die verantwoordelijk zijn voor dit negatieve

Ugg Outlet Belgie

Uit eerdere opmerkingen over de overvloed patroon van het depot van borstvoeding mobiele polychaet Armandia sp. ten opzichte van de ghost garnalen Callianassa japonica Ortmann op een intergetijdengebied zandvlakte in het westen van Kyushu, Japan, werd gesuggereerd dat het migratieproces van de worm bevolking negatief werd beïnvloed door de bioturbating activiteit van de ghost garnalen. Laboratorium experimenten werden ontworpen om drie mogelijke factoren die verantwoordelijk zijn voor dit negatieve effect zou kunnen testen. De aard van het oppervlak sediment van het wad was veranderd in een zeer aantrekkelijk voor volwassenen Armandia door de bioturbatie van C. japonica. Significante letale effecten van C. japonica werden uitgeoefend Ugg Outlet Belgie op Armandia volwassenen. Armandia volwassenen actief ontsnapt uit de buurt van het gebied onderworpen aan de sediment-casting door C. japonica. Er werd verondersteld dat het laatste proces veroorzaakt door de onderbreking van het oppervlak depot geeft van de wormen, en dit proces kan nog groter dan de voorafgaande twee processen op het gebied situatie. Een schatting van het percentage van het gebied bezet door de heuvels van de geest garnalen op sedimentoppervlak het gebied bleek dat er vrij grote intermound gebied beschikbaar voor de wormen, en werd aangenomen dat de frequente hol verschuiven door Ugg Australia de geest garnalen verlaagde het toevluchtsoord gebieden voor de wormen en daarmee in feite uitgesloten in het veld.
0 Reacties


Spreek uw mening