You are here: Home -  Ugg Online Shop 1855 Thomas Addison beschreef het klinisch

Ugg Online Shop 1855 Thomas Addison beschreef het klinisch

Ugg Online Shop

Backgrounda beoordeling van het begrip en de behandeling van bijnierinsufficiëntie werd ondernomen om gemeenschappelijke thema's te benadrukken in de geschiedenis van endocriene disorders.MethodsLiterature enquête. Resultaten: De Ugg Online Shop aanwezigheid van de bijnieren, aanvankelijk genegeerd door anatomen, werd eerst beschreven door Eustachius en later bevestigd door Casserius. Bartholin identificeerde de klieren als afvoerbuis. In 1855, Thomas Addison beschreef het klinisch syndroom van bijnierinsufficiëntie. Medullaire hormonale effecten werden beschreven door Oliver en Shafer in 1895; epinefrine werd geïsoleerd door Takamini en de secretoire patronen werden gekarakteriseerd door Cannon. Corticale functie opgehelderd door Biedl en Stewart en Rogoff en de eerste corticale hormonen werden gesynthetiseerd door Reichenstein. Hormonale substitutietherapie de weg vrijgemaakt voor de eerste bilaterale adrenalectomie, die werd uitgevoerd in 1950.ConclusionsThis beoordeling onderstreept de historische thema's in endocriene ziekten: ontdekking van de klieren, de Ugg Brugge identificatie van hun hormonale producten, het gebruik van de hormonen voor therapie, en de biosynthese van farmacologische toepassingen.
0 Reacties


Spreek uw mening