You are here: Home -  Ugg Online Sale een ejector van een ejector koelsysteem

Ugg Online Sale een ejector van een ejector koelsysteem

Ugg Online Sale

Het optreden van stroming verstikking in een ejector van een ejector koelsysteem (ERS) werd geanalyseerd en een model voor het voorspellen van het maximale debiet verhouding van de ejector ontwikkeld. De multi-parameter vergelijking om de massastroomverhouding berekening houdt rekening met de uitvoering van het primaire mondstuk, de stroom meevoeren en het mengen betreffende geometrie en bedrijfsomstandigheden uitwerper. We gevalideerd het model met behulp van de gerapporteerde experimentele gegevens van koelmiddel R113, R141b en stoom ERS. Dit model bleek betere nauwkeurigheid vergeleken met de resultaten verkregen met de bestaande 1-D uitwerper theorie. Wij hebben gesproken over de toepassing van het model en gewezen op de betekenis van de parameters voor de toekomst work.RésuméLes auteurs ont Etudie le phénomène de l'amortissement dans l'EJECTEUR d'un système frigorifique à EJECTEUR (ERS). Ils ont developpe un modèle permettant de prévoir le débit de l'EJECTEUR. L'vergelijking A veelvouden paramètres utilisée pour calculer le débit massique tient compte de la prestaties van de la Uggs Kopen Online Tuyère principale, de l'entraînement de l'écoulement et du melange, en fonction de la géométrie de l'EJECTEUR et des Ugg Online Sale conditions de fonctionnement. Le modèle a été Valide à l'aide des données expérimentales sur le R113, le R141b et sur l'ERS à vapeur d'eau déjà connues. Le modèle décrit ici donne des résultats plus PRECIS que ceux obtenus en appliquant la théorie unidimensionnelle de l'EJECTEUR. Les Auteurs décrivent les toepassingen du modèle et soulignent l'belang des paramètres pour des travaux futurs.
0 Reacties


Spreek uw mening