You are here: Home -  Ugg Boots Brussels De reactie van formaldehyde met PURPALD

Ugg Boots Brussels De reactie van formaldehyde met PURPALD

Ugg Boots Brussels

Meting van formaldehyde wordt aangetroffen in een breed scala van toepassingen, waaronder wijn en alcohol industrie en milieu controle op de vervuiling. In koolhydraten structuurchemie, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van formaldehyde door perjodaatoxidatie van terminale vicinale diolen. Populaire methoden voor de detectie van formaldehyde reagentia zoals chromotroopzuur (4,5-dihydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur) of acetylaceton. De chromotroopzuur werkwijze vereist verwarming van het monster onder sterk zure omstandigheden, hetgeen ongewenst is in veel toepassingen. De acetylaceton methode levert een gele kleur product, en is minder specifiek en gevoelig (Mimuraet al., J. Hyg. Chem.22, 39-41, 1976). De reactie van formaldehyde met PURPALD (4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazool) werkt onder basische omstandigheden bij kamertemperatuur, en de gevoeligheid is superieur aan andere methoden. De kleurontwikkeling van dit reagens vereist echter oxidatie van Uggs Kids Sale het adduct met waterstofperoxide, lucht zuurstof of verdunde perjodaat. We vonden dat lage niveaus Ugg Boots Brussels van perjodaat, gewoonlijk gebruikt om specifiek terminal vicinale diolen oxideren tot formaldehyde opleveren, verenigbaar met kleurontwikkeling met de PURPALD reagens. We onderzochten de voor gebruik van de PURPALD reagens omstandigheden, met name in samenhang met perjodaat oxidatie reacties. We hebben de test gebruikt worden in reageerbuizen of met microplaten, het bereiken van de gevoeligheid van zo weinig als 1 nmol formaldehyde.
0 Reacties


Spreek uw mening