You are here: Home -  Ugg Boots Belgium bloeden ervaren tijdens de behandeling en

Ugg Boots Belgium bloeden ervaren tijdens de behandeling en

Ugg Boots Belgium

De gonadomimetic steroïde Tibolone wordt momenteel veel gebruikt voor de behandeling van menopausale symptomen. Tot 20% van de vrouwen Ugg Boots Belgium gemeld perioden van bloeden tijdens de behandeling hebben. We onderzochten 37 gevallen die ervaren bloedingen terwijl op Tibolone en vergeleken met zes gevallen die niet bloeden ervaren tijdens de behandeling en die soortgelijke onderzoeken in het kader van een klinisch onderzoek ondergingen. Alle vrouwen ondergingen een diagnostische hysteroscopie en een endometriale biopsie, onder plaatselijke verdoving. Het endometrium werd beoordeeld door histologische en immunohistochemische markers voor cellulaire proliferatie (Ki67, PCNA), Heat Shock Protein 27 (HSP27) en bcl-2. Er waren 17 vrouwen met intracavitaire laesies op hysteroscopie (waaronder een in de controlegroep), 10 met poliepen, vijf met vleesbomen, twee met aangeboren baarmoederanomalieën. Histologische diagnose niet in 16 gevallen verkregen. De hoge incidentie van baarmoederpoliepen in de groep die op Tibolon bloedde suggereert een etiologische relatie. De kleuringspatroon met HSP27 toonde een oestrogene werking. Er waren geen verschillen in de bcl-2 immunoreactiviteit tussen degenen die gebloed en de mensen die niet bloeden op behandeling die geen verband Uggs Kopen In New York suggereert. Ook waren er geen verschillen in de expressie van de proliferatiemerkers. We concluderen dat de afleveringen van bloedingen bij patiënten die tibolon als hormoonvervangende therapie, terwijl rechtvaardigt onderzoek, mag niet leiden tot onnodige bezorgdheid.
0 Reacties


Spreek uw mening