You are here: Home -  Ugg Bioscoop Antwerpen nbsp cm2 overeenkomt met een variatiecoëfficiënt

Ugg Bioscoop Antwerpen nbsp cm2 overeenkomt met een variatiecoëfficiënt

Ugg Bioscoop Antwerpen

ObjectiveThis document presenteert een automatische werkwijze voor de kwantificering van Ugg Winkel Antwerpen de ontwikkeling van cutane hemangiomen in digitale beelden. Twee metingen op digitale beelden tijdens de follow-up onderzoeken zijn verworven, worden uitgevoerd: (1) de huid gebied getroffen door de laesie wordt gemeten en (2) de verandering van het hemangioom tijdens de follow-up onderzoeken wel regressie wordt bepaald. Huidige handmatige metingen vertonen inter- en intra-reader variatie, die precisie en vergelijkingen belemmert de verschillende klinische studies. De voorgestelde automatische methode beoogt een nauwkeuriger en objectieve evaluatie van het verloop van ziekte dan de huidige klinische praktijk handmatige measurement.Methods en materialThe voorgestelde werkwijze Ugg Bioscoop Antwerpen classificeert individuele pixels en berekent de ruimte op basis van een liniaal aan de huid. Voor de regressie detectie follow-up beelden worden automatisch geregistreerd op basis van lokale gradiënt histogrammen. De methode werd geëvalueerd op 90 afzonderlijke beelden en een set van 4 follow-up serie, bestaande uit 3-4 examinations.ResultsThe absolute gemiddelde fout van de individuele gebied metingen ligt op 0,0775 u0026 nbsp; cm2 overeenkomt met een variatiecoëfficiënt van 8,82%. De meting van de regressie gebied biedt een absolute gemiddelde fout van 0,1134 u0026 nbsp; cm2 en een variatiecoëfficiënt van 7,40% .ConclusionsThe resultaten geven aan dat de voorgestelde methode zorgt voor een nauwkeurige en objectieve evaluatie van het verloop van cutane hemangiomen. Dit is relevant voor de controle van individuele therapie en voor klinische proeven.
0 Reacties


Spreek uw mening