You are here: Home -  Ugg Australia New York 94 werden gedurende 1 jaar

Ugg Australia New York 94 werden gedurende 1 jaar

Ugg Australia New York

Accommodatie van de symptomen door families en expressed emotion (EE) kan een negatieve invloed hebben op de uitkomst van een obsessief-compulsieve stoornis (OCS) hebben. De studie onderzoekt het effect van familie accommodatie (FA) en EE op de 1-jaar naturalistische uitkomst van OCD. Patiënten met OCS die aan de criteria voor de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV, tekstrevisie voldaan (DSM-IV-TR; N = 94) werden gedurende 1 jaar en geëvalueerd om de 3 maanden. Evaluaties opgenomen meting van ernst van de symptomen, FA, EE en familie last. Door Ugg Australia New York de 12de maand, de cumulatieve kans van remissie was 58%. Niet-remitters vergelijking met remitters hadden een significant hogere FA, EE en familie lasten op de baseline en geen significante reducties te melden op een van de familie variabelen over het jaar. In een Cox regressie-analyse, een hogere FA op de basislijn significant voorspelde tijd op kwijtschelding. FA van de symptomen heeft een significant negatief effect op de naturalistische uitkomst van OCD. Dit Ugg Knokke Collection benadrukt de noodzaak om specifieke interventies te ontwerpen om FA te verminderen voor een beter resultaat.
0 Reacties


Spreek uw mening