You are here: Home -  Nep Uggs Kopen zonne kunnen maken deze middelen geringe

Nep Uggs Kopen zonne kunnen maken deze middelen geringe

Nep Uggs Kopen

Hernieuwbare energieopwekking ontwikkeling, met name voor wind- en zonne-energie, is van start gegaan in een snel tempo in India vooral in de laatste 4 jaar. Hoewel deze ontwikkelingen hebben veel positieve aspecten, moet een snelle verschuiving in de balans van de basislast en intermitterende generatie zorgvuldig worden beoordeeld om het aandeel van hernieuwbare toeneemt energieopwekking te garanderen, zonder afbreuk te doen aan beveiliging van het systeem en de economie. Seizoensgebonden en ruimtelijke variatie van wind, en in mindere mate voor zonne kunnen maken deze Nep Uggs Kopen middelen geringe beschikbaarheid hebben een aanzienlijk deel van het jaar leidt tot een toename unserved energie, dwz verslechteren systeembetrouwbaarheid. De intermitterende generatie ook effecten op interstatelijke energiestromen en leiden tot hogere congestie in het net. Klimaatmodel resultaten geven een rijke set van informatie over de aard van de zonne / wind variabiliteit die kan worden ingebed in een elektriciteitsmarkt simulatietool om deze effecten op de prijzen, generatie verzending en energiestromen te beoordelen. We hebben een modellering analyse voor de Indiase nationale elektriciteitsmarkt geïnformeerd door CSIRO klimaat modelresultaten ontwikkeld. We hebben de extra kosten die voortvloeien uit intermittentie in perspectief te zetten de werkelijke kosten en baten van hernieuwbare energie beoordeeld. We hebben ons gericht op de ontwikkelingen op korte termijn in 2017 om te laten zien hoe sommige van de hoge duurzame groei scenario's opgenomen in de Indiase nationale elektriciteitsmaatschappij Plan kunnen aanzienlijke druk op de interstatelijke / regio overdracht vermogen impliceren, en leiden tot een aanzienlijke verslechtering van de betrouwbaarheid van het systeem . De uitkomst van onze modellen analyse suggereert dat een meer geordende en evenwichtige ontwikkeling van hernieuwbare en conventionele capaciteit energieopwekking is nodig met een sterkere focus op het systeem van de economie en veiligheid. Ugg Store Belgium
0 Reacties


Spreek uw mening